Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Our Services
Outplacement
Polish (Poland)
Polska
 

Nasze usługi

Nasze usługi

Nasza wiedza i metodologia pozwalają oferować naszym klientom wysokiej jakości usługi, zwiększające ich szanse na zatrudnienie.

Outplacement indywidualny

Skuteczna i innowacyjna metoda outplacementu Morgan Philips zapewnia wsparcie dla pracownika w dowolnym momencie jego kariery, dbając w tym samym czasie o wizerunek pracodawcy.

Naszym celem jest wsparcie uczestnika programu w szybkim powrocie na rynek pracy:

Profesjonalna ocena kompetencji i doświadczenia uczestnika programu.

Profesjonalna ocena kompetencji i doświadczenia uczestnika programu.

Określenie planu kariery zawodowej i perspektyw rynku pracy

Określenie planu kariery zawodowej i perspektyw rynku pracy.

Opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

Opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Przygotowanie do różnego rodzaju rozmów rekrutacyjnych

Przygotowanie do różnego rodzaju rozmów rekrutacyjnych.

Digital strategy

Opracowanie strategii poszukiwania pracy z wykorzystaniem social-media.

Monitorowanie postępów podjętch działań

Monitorowanie postępów podjętch działań.

Wsparcie na każdym etapie rozmów z przyszłym pracodawcą

Wsparcie na każdym etapie rozmów z przyszłym pracodawcą

Konsultacje jak skutecznie zintegrować się z nową organizacją

Konsultacje jak skutecznie zintegrować się z nową organizacją

Outplacement dla senior executives

Nasz cel?

 

Efektywny powrót na rynek pracy kadry kierowniczej, dzięki skutecznemu wsparciu naszych konsultantów.

Nasza filozofia?

 

Opracowanie wizji dalszej kariery, zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesów i wsparcie w jej realizacji poprzez indywidualny coaching i mentoring

 
Executive outplacement

Doświadczenie i wiedza naszych konsultantów w obszarach tj. ocena kompetencji, wystąpienia publiczne, profesjonalny wizerunek i nawiązywanie relacji na rynku pracy pozwalają na kompleksowe wsparcie uczestnika programu i realizacje celów.

Executive outplacement

Innowacyjne podejście do budowania przyszłej scieżki kariery, uwzględniające różne opcje zawodowe.

Making your career transition a success.
97% success rate

Audyt kariery

Podsumowanie umiejętności uczestnika, określenie jego kompetencji oraz potencjalnych ścieżek jego rozwoju


Nasi eksperci przeprowadzą uczestnika przez program, który opiera się na trzech filarach:

Określenie oczekiwań


Weryfikacja oczekiwań uczestnika programu w stosunku do rynku pracy

Ocena kompetencji


Wykorzystanie profesjonalych narzędzi, konsultacje i praca własna uczestnika

Ustrukturyzowane podejście


Elastyczny, modułowy program

Omówienie programu

Omówienie programu

Aktualna sytuacja uczestnika programu

Aktualna sytuacja uczestnika programu

Audyt kariery

Audyt kariery

Opracowanie głównych osiągnięć zawodowych

Opracowanie głównych osiągnięć zawodowych

Zdefiniowanie obszarów specjalizacji

Zdefiniowanie obszarów specjalizacji

Osobowość

Osobowość

Określenie obszarów do rozwoju na bazie audytu i testów

Określenie obszarów do rozwoju na bazie audytu i testów

Zainteresowanie - Wartości - Motywacje

Zainteresowanie - Wartości - Motywacje

Stworzenie harmonogramu działań

Stworzenie harmonogramu działań

Monitoring postępów

Monitoring postępów

NASZE MARKI

© 2023 Morgan Philips Group SA
All rights reserved