Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Morgan Philips
 

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy?

Morgan Philips Group, spólka dzialajaca na mocy prawa luksemburskiego z siedziba w Luksemburgu; 74, avenue de la Faïencerie, L-1510 - zarejestrowana w rejestrze dzialalnosci gospodarczej pod numerem B 177 178.

Przez Grupę rozumiemy nasze spółki zależne, naszą spółkę dominujacą i jej spółki zależne wraz z naszymi spółkami stowarzyszonymi działającymi pod nastepującymi brandami: Fyte, Morgan Philips Executive Search, Morgan Philips Interim Management, Morgan Philips Outplacement, Morgan Philips Talent Consulting and Soorcing.

Jestesmy firma rekrutacyjna i agencja posrednictwa pracy. Ponadto swiadczymy uslugi szkoleniowe i doradcze z zakresu oceny i rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.

O niniejszej polityce.

Niniejsza polityka prywatnosci informuje o tym, czego moga Panstwo oczekiwac w zwiazku z gromadzeniem przez nas Panstwa danych osobowych.

Przywiazujemy wielka wage do ochrony Panstwa prywatnosci. Jezeli podadza nam Panstwo dane osobowe umozliwiajace identyfikacje Panstwa tozsamosci, moga byc Panstwo pewni, ze wykorzystamy te dane wylacznie w zgodzie z niniejsza polityka prywatnosci. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie majace dostep do danych osobowych lub zaangazowane w ich przetwarzanie szanuja poufnosc tego typu danych osobowych.

Jestesmy administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych.

Co jest objęte niniejszą polityką?

Gromadzimy dane osobowe następujących kategorii osób w celu umożliwienia prowadzenia naszej działalności:

 • Osoby poszukujace pracy;
 • Potencjalni i istniejacy klienci;
 • Uczestnicy sesji Assessment/Development Centre oraz naszych testów internetowych;
 • Dostawcy wspierajacy nasze uslugi;
 • Pracownicy;
 • Konsultanci, pracownicy tymczasowi;
 • Osoby odwiedzajace nasza strone internetowa.

Gromadzimy te informacje, aby prowadzic nasza podstawowa dzialalnosc oraz dzialalnosc pomocnicza.

Niniejsza polityka objete sa równiez:

 • Bezpieczenstwo;
 • Przechowywanie danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • Prawo dostepu.

Osoby poszukujące pracy: informacje, jakie gromadzimy i w jaki je wykorzystujemy.

Gdy ubiegaja sie Panstwo o prace za posrednictwem naszej strony internetowej, innych portali pracy, mediów spolecznosciowych, naszego procesu rejestracyjnego to gromadzimy Panstwa dane osobowe z Panstwa CV i naszego formularza rejestracyjnego oraz innych zródel (jak np. LinkedIn). Ma to na celu umozliwienie nam znalezienia Panstwu odpowiedniej pracy.

Dane, jakie gromadzimy, obejmuja m. in.:

 • Imie i nazwisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu;
 • Kwalifikacje;
 • Referencje;
 • Przebieg kariery zawodowej;
 • Linki do profili zawodowych dostepnych w domenie publicznej, jak np. LinkedIn.

Przechowujemy te dane i korzystamy z nich, aby:

 • Pomóc Panstwu w znalezieniu odpowiedniej pracy;
 • Móc kontaktowac sie z Panstwem w sprawach mozliwosci zatrudnienia oraz informowania o postepach w projektach, w których biora Panstwo udzial;
 • Móc przekazywac Panstwa dane potencjalnym pracodawcom. Panstwa dane beda udostepniane potencjalnym pracodawcom tylko za Panstwa zgoda;
 • Móc przekazywac Panstwu powiadomienia o ofertach pracy dotyczacych stanowisk, które wedlug nas moga Panstwa zainteresowac;
 • Zapewniac Panstwu pomoc i doradztwo ulatwiajace poszukiwanie pracy;
 • Przekazywac Panstwu informacje dotyczace ogólnych trendów w swiecie pracy;
 • Uzyskiwac Panstwa opinie na temat naszych uslug;
 • Wywiazywac sie ze zobowiazan wobec naszych klientów;
 • Dostarczac Panstwu niezbednych informacji i porad w celu wspomagania Panstwa rozwoju;
 • Dostarczac naszym klientom informacji zwrotnej na temat Panstwa wyników, zgromadzonych na podstawie naszych narzedzi i metodologii.

Mozemy takze gromadzic informacje na Panstwa temat w ramach naszych badan wspierajacych potrzeby naszych klientów zwiazane z zasobami ludzkimi. Informacje takie uzyskujemy z takich zródel jak: LinkedIn, internetowe portale pracy, internetowe biblioteki CV, Panstwa wizytówki oraz rekomendacje osobiste. W przypadku gromadzenia przez nas Panstwa danych, poinformujemy o tym wysylajac do Panstwa niniejsza polityke prywatnosci w ciagu 30 dni od daty ich zarejestrowania.

W kazdej chwili maja Panstwo prawo do zmiany swoich preferencji dotyczacych kontaktu i/lub profilu osobistego.

 • Możecie Państwo zrezygnować z komunikacji marketingowej klikając w link zrezygnuj.
 • Możecie Państwo uzyskać dostęp do powiadomień o ofertach pracy klikając w link: zrezygnuj.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Innym oddzialom Grupy Morgan Philips, w tym oddzialom poza Unia Europejska (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG);
 • Franczyzobiorcy i Partnerzy
 • Zaufanym podmiotom zewnetrznym, które swiadcza uslugi w naszym imieniu, takie jak uslugi sprawdzania referencji, kwalifikacji i rejestru karnego, oceny psychometryczne, testy umiejetnosci oraz uslugi placowe. Od tych podmiotów zewnetrznych wymagana jest zgodnosc z naszymi rygorystycznymi zobowiazaniami dotyczacymi bezpieczenstwa i poufnosci;
 • Zaufanym podmiotom trzecim, które swiadcza nam uslugi w zakresie badan i poczty elektronicznej. Od tych podmiotów zewnetrznych wymagana jest zgodnosc z naszymi rygorystycznymi zobowiazaniami dotyczacymi bezpieczenstwa i poufnosci;
 • Klientom w celu przedstawienia im kandydatów;
 • Klientom, partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w zwiazku ze zobowiazaniami dotyczacymi realizacji i zgodnosci wszelkich umów, jakie podpisujemy z nimi lub z Panstwem;
 • Podwykonawcom uslug;
 • Jesli bedzie to konieczne to biurom informacji kredytowej, naszemu agentowi ubezpieczeniowemu, partnerom ds. zgodnosci i innym podwykonawcom w celu oceny, czy sa Panstwo odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, w przypadku, gdy stanowi to warunek podpisania umowy z Panstwem;
 • Organom scigania i organom regulacyjnym, gdy wymaga tego od nas prawo.

Nie udostepniamy Panstwa danych osobowych podmiotom zewnetrznym, które chcialyby wykorzystywac je do celów marketingowych.

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji ani profilowania. Wykorzystujemy nasze systemy komputerowe do wyszukiwania i identyfikowania danych osobowych zgodnie z parametrami ustawionymi przez osobe. W procesie decyzyjnym zawsze uczestniczyl bedzie czlowiek.

Nasze rozwiązania w zakresie Zarządzania Talentami

Nasze uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych osobowych umożliwiają naszym globalnym zespołom Zarządzania Talentami świadczenie specjalistycznych usług oceny oraz usług rozwoju umiejętności przywódczych i organizacyjnych w celu:

 • Wypelniania naszych zobowiazan wobec klientów.
 • Oceny Panstwa kompetencji zawodowych w przypadku kazdej sesji Assesment/Develompent Centre czy testów internetowych (zleconych przez Panstwa pracodawce / potencjalnego pracodawce), w których Panstwo uczestniczyli.
 • Dostarczania Panstwu niezbednych informacji i porad w celu wspomagania Panstwa rozwoju.
 • Dostarczania naszym klientom informacji zwrotnej na temat Panstwa wyników, zgromadzonych na podstawie naszych narzedzi i metodologii.

Nasze raporty są aktualne przez okres dwóch lat od daty ich sporządzenia. Z tego względu przechowujemy je przez okres dwóch lat, z dodatkowym 3-miesięcznym okresem karencji (2 lata i 3 miesiące).

Pracodawcy: informacje, jakie gromadzimy, i sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Kiedy poproszą nas Państwo o współpracę, zapiszemy Państwa dane, obejmujące m. in.:

 • Imie i nazwisko;
 • Stanowisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail i telefon;
 • Dane Panstwa firmy.

Informacje te przechowujemy i wykorzystujemy, aby:

 • Móc swiadczyc uslugi, o jakie Panstwo nas poprosili;
 • Przedstawiac Panstwu raporty z poszukiwan, jakie sa podejmowane w Panstwa imieniu;
 • Doradzac Panstwu w zakresie odpowiednich uslug i produktów;
 • Przekazywac Panstwu informacje dotyczace ogólnych trendów w swiecie pracy;
 • Uzyskiwac Panstwa opinie na temat naszych uslug;
 • Móc zapraszac Panstwa na nasze eventy.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Osobom ubiegajacym sie o prace, które zapraszaja Panstwo na rozmowy kwalifikacyjne lub którym skladaja Panstwo oferty zatrudnienia;
 • Innym oddzialom Grupy Morgan Philips, w tym oddzialom poza Unia Europejska (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), aby swiadczyc Panstwu uslugi;
 • Zaufanym podmiotom trzecim, które swiadcza nam uslugi w zakresie badan i poczty elektronicznej. Od tych podmiotów zewnetrznych wymagana jest zgodnosc z naszymi rygorystycznymi zobowiazaniami dotyczacymi bezpieczenstwa i poufnosci;
 • Organom scigania i organom regulacyjnym, gdy wymaga tego od nas prawo.

Podstawa prawna do przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne obejmuje:

 • Ich wlasne uzasadnione interesy biznesowe zwiazane z przetwarzaniem ;
 • Panstwa danych osobowych, w wiekszosci przypadków w celu spelnienia ich wewnetrznych potrzeb zwiazanych z zasobami ludzkimi;
 • Wywiazanie sie z ich zobowiazan umownych wobec nas jako podmiotu przetwarzajacego dla nas dane;
 • Potrzeby zwiazane z istniejaca lub planowana umowa.
 • Wywiazanie sie z ich zobowiazan prawnych.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych sa nasze uzasadnione interesy biznesowe opisane ponizej. W przypadkach szczególnego wykorzystania danych mozemy takze powolac sie na umowe, zobowiazanie prawne lub zgode.

Powolamy sie na umowe, jezeli bedziemy negocjowac lub zawarlismy z Panstwem lub Panstwa organizacja umowe dotyczaca naszych uslug lub jakakolwiek inna umowe na swiadczenie nam uslug.

Powolamy sie na zobowiazanie prawne, jezeli bedziemy prawnie zobowiazani do przechowywania Panstwa danych, aby wywiazac sie z naszych zobowiazan prawnych.

W pewnych okolicznosciach powolamy sie na zgode dotyczaca specyficznego wykorzystania Panstwa danych i zostana Panstwo poproszeni o wyrazna zgode, jezeli bedzie to prawnie wymagane. Przykladem sytuacji, w której zgoda moze stanowic podstawe prawna do przetwarzania danych, jest Panstwa zgoda na przedstawienie Panstwa danych klientowi (jezeli sa Panstwo kandydatem). W przypadku, gdy zgoda stanowi podstawe prawna do przetwarzania przez nas Panstwa danych, w kazdej chwili maja Panstwo prawo do wycofania swojej zgody w odniesieniu do tego konkretnego przetwarzania danych.

Nasze uzasadnione interesy biznesowe.

Nasze uzasadnione interesy biznesowe związane z gromadzeniem i przetrzymywaniem Państwa danych osobowych są następujące:

 • Jako firma rekrutacyjna i agencja posrednictwa pracy przedstawiamy kandydatów naszym klientom w celu zapewnienia im stalego zatrudnienia, lub podpisania niezaleznych kontraktów zawodowych;
 • Aby wspierac aspiracje zawodowe naszych kandydatów oraz spelniac potrzeby rekrutacyjne naszych klientów, potrzebujemy bazy danych osobowych kandydatów i klientów, zawierajacej informacje biezace i historyczne;
 • Aby utrzymywac, rozszerzac i rozwijac nasza dzialalnosc, musimy zapisywac dane osobowe potencjalnych kandydatów i klientów, w tym klientów i kandydatów z zakresu Zarzadzania Talentami;
 • Aby umozliwic nam swiadczenie uslug w zakresie Zarzadzania Talentami dla naszych klientów i kandydatów.
 • W celu swiadczenia naszych uslug dodatkowych.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Korzystamy z Google Analytics i plików cookie, aby gromadzic ogólne informacje o uzytkownikach naszych stron internetowych celem lepszego zrozumienia sposobu, w jaki wykorzystywane sa te strony. Mozemy udostepniac te ogólne informacje zaufanym podmiotom zewnetrznym, aby oni równiez mogli zrozumiec to, jak wykorzystywane sa nasze strony internetowe. Jezeli przechowujemy Panstwa adres e-mail, od czasu do czasu mozemy wykorzystywac pliki cookie, aby gromadzic informacje dotyczace Panstwa osobistego korzystania z naszych stron internetowych. Ma to na celu swiadczenie Panstwu uslug dopasowanych do Panstwa potrzeb.

Więcej informacji dotyczących naszego wykorzystania plików cookie znajdą Państwo klikając na link.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych obsługiwanych przez inne organizacje. Organizacje te mogą gromadzić dane osobowe osób odwiedzających ich strony. Nie możemy ręczyć za treść i praktyki dotyczące prywatności stron zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za te strony.

Bezpieczeństwo.

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Korzystamy z różnych środków, a w tym m. in. z firewalls, programów antywirusowych i szyfrowania SSL, aby chronić Państwa dane osobowe przed:

 • Nieupowaznionym dostepem;
 • Niewlasciwym uzytkowaniem lub ujawnieniem;
 • Nieupowazniona modyfikacja lub zmiana;
 • Bezprawnym zniszczeniem lub przypadkowa utrata

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dane, jakie gromadzimy od Panstwa, moga byc przesylane do miejsc znajdujacych sie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i/lub przechowywane w tych miejscach. Moga one byc przesylane do podmiotów zewnetrznych poza EOG w celach zwiazanych z naszym uslugami posrednictwa pracy. Moga takze byc przetwarzane przez personel poza EOG, który pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców. Obejmuje to personel zajmujacy sie miedzy innymi naszymi uslugami posrednictwa pracy i zapewnianiem uslug pomocniczych. Przekazujac swoje dane osobowe, zgadzaja sie Panstwo na ich przesylanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszystkie racjonalnie niezbedne kroki, aby zapewnic bezpieczne traktowanie Panstwa danych w sposób zgodny z niniejsza Polityka.

Wszystkie informacje, jakie nam Panstwo przekazuja, przechowywane sa na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje platnicze beda szyfrowane (przy uzyciu technologii SSL). Jezeli podalismy Panstwu (lub wybrali Panstwo) haslo umozliwiajace Panstwu dostep do pewnych czesci naszej strony, ponosza Panstwo odpowiedzialnosc za zachowanie jego poufnosci. Prosimy nie udostepniac hasla innym osobom.

Przechowywanie Państwa danych osobowych.

Rozumiemy nasz prawny obowiazek dotyczacy przechowywania niezbednych danych tak dlugo, jak jest to konieczne w zwiazku z naszymi uzasadnionymi celami biznesowymi, oraz po wyrazeniu Panstwa zgody. Posiadamy w zwiazku z tym Polityke przechowywania danych i stosujemy procedury majace na celu usuniecie danych, przechowywanie których nie stanowi juz dla nas uzasadnionego interesu biznesowego.

Aby zapewnic poprawnosc naszych danych, podejmujemy nastepujace dzialania:

 • Nasze strony internetowe umozliwiaja Panstwu zarzadzanie swoimi danymi i sprawdzanie, czy informacje, jakie przechowujemy na Panstwa temat, sa poprawne;
 • Przed przedstawieniem Panstwa klientowi sprawdzamy, czy Panstwa dane osobowe posiadane przez nas sa poprawne;
 • Pozostajemy w kontakcie z Panstwem, aby mogli nas Panstwo poinformowac o zmianach dotyczacych Panstwa danych osobowych.

Segregujemy nasze dane, abyśmy mogli przechowywać różne rodzaje danych przez różne okresy czasu. Kryteria, z jakich korzystamy, aby określić to, czy powinniśmy zatrzymać Państwa dane, obejmują:

 • Charakter danych osobowych;
 • Poprawnosc;
 • Nasze zobowiazania prawne;
 • Czy przeprowadzono rozmowe kwalifikacyjna lub czy zatrudniono pracownika, oraz
 • Nasze doswiadczenie i ekspertyza dotyczaca znajomosci branzy wedlug kraju, sektora i stanowiska pracy.

Mozemy archiwizowac Panstwa dane osobowe w czesci lub w calosci lub zatrzymywac je tylko w naszych systemach finansowych, usuwajac ich czesc lub calosc z naszego glównego systemu (CRM). Mozemy pseudonimizowac czesc Panstwa danych, w szczególnosci w nastepstwie prosby o utajenie lub usuniecie Panstwa danych, aby upewnic sie, ze Panstwa dane osobowe nie zostana ponownie wprowadzone do naszej bazy danych, chyba ze Panstwo o to ponownie poprosza.

Informujemy Panstwa, ze dane pseudonimizowane tworzone sa poprzez zastepowanie umozliwiajacych identyfikacje pól w naszej bazie danych sztucznymi identyfikatorami, czyli pseudonimami.

Naszą aktualną politykę przechowywania danych można otrzymać, wysyłając wniosek na e-mail: privacy@morganphilips.com.

Państwa prawa.

Mają Państwo prawa do:

 • Prosby o korekte swoich danych osobowych, jakie sa przez nas przechowywane. Umozliwia to Panstwu korekte wszelkich niepelnych lub niepoprawnych informacji, jakie przechowujemy na Panstwa temat.
 • Prosby o usuniecie swoich danych osobowych. Umozliwia to Panstwu poproszenie nas o usuniecie Panstwa danych osobowych, jesli nie posiadamy slusznego dowodu na dalsze ich przetwarzanie. Maja Panstwo równiez prawo do poproszenia nas o usuniecie Panstwa danych osobowych w przypadku skorzystania ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zob. nizej).
 • Jezeli poprosza nas Panstwo o usuniecie informacji, jakie przechowujemy na Panstwa temat, usuniemy wszystkie informacje za wyjatkiem Panstwa adresu e-mail, imienia i nazwiska. Umozliwi to nam zapisanie, ze wycofali Panstwo swoja zgode. Ponadto, gdy jest to wymagane przez prawo, mozemy zatrzymac pewne dane osobowe na Panstwa temat, aby wywiazac sie z naszych zobowiazan prawnych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych w sytuacji, gdy powolujemy sie na uzasadniony interes (lub interesy podmiotu zewnetrznego) i istnieje jakas konkretna sytuacja, która sprawia, ze chca Panstwo wniesc sprzeciw na tej podstawie.
 • Zmiany swoich preferencji dotyczacych kontaktu. Moga nas Panstwo poinformowac i zaktualizowac rodzaj informacji, jakie chca Panstwo od nas otrzymywac.
 • Prosby o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Umozliwia to Panstwu poproszenie nas o zawieszenie przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych, jesli chca Panstwo na przyklad ustalic ich poprawnosc lub powód ich przetwarzania.
 • Prosby o przeslanie swoich danych osobowych do innego podmiotu w pewnych formatach, jesli to wykonalne.
 • Zgloszenia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe prawa można egzekwować, wysyłając do nas e-mail na adres: privacy@morganphilips.com.

Państwa prawo do dostępu do informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat.

Mają Państwo prawo do dostępu do informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat. Jeśli zezwala na to prawo, możemy odrzucić Państwa prośbę i podać Państwu powody takiego działania. Mogą Państwo poprosić o dostęp do informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat, wysyłając do nas e-mail na adres: privacy@morganphilips.com.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Wszelkie zmiany, jakie w przyszłości wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną zamieszczone na tej stronie. Prosimy śledzić naszą stronę, aby móc zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami naszej polityki prywatności.

Kontakt.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie niniejszej polityki prywatności, prosimy wysłać do nas e-mail na adres: privacy@morganphilips.com.

© 2023 Morgan Philips Group SA
All rights reserved