Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Morgan Philips
 

Różnorodność i otwartość

Dzięki działalności Morgan Philips w 18 krajach położonych w obu Amerykach, Europie, Afryce oraz Azji, jesteśmy prawdziwie globalną organizacją, kórej zespół tworzą ludzie o różnych narodowościach.

Różnorodność jest kluczowym elementem kultury naszej firmy. Nasze metody pozyskiwania i selekcji kandydatów opierają się na zasadach równości. Nie dyskryminujemy ze względu na na płeć, rasę, religię, seksualność, wiek czy niepełnosprawność. Dzięki temu pozyskujemy najlepszych kandydatów do projektów prowadzonych dla naszych klientów.

Gender split of our directors infographics

Morgan Philips Group
Podział na płeć wśród naszych liderów

Female/male employees

Morgan Philips Group
Podział na płeć wśród naszych pracowników


Cały czas rozszerzamy naszą wiedzę na temat różnorodnych doświadczeń, różnych środowisk kulturowych oraz naszych indywidualnych umiejętności i wiedzy. Musimy i chcemy wspierać pomysły i innowacje. Czy jest lepszy sposób na osiągnięcie tego celu niż przynależność do grupy ludzi o różnorodnych poglądach, którzy mają odwagę kwestionować status-quo i dążą do ciągłej poprawy jakości biznesu?

Wiemy również, że potrzebujemy otwartego i tolerancyjnego środowiska, w którym każdy może być sobą i czuje przynależność do firmy. Decudując się na pracę z nami, dołączasz do zgranego zespołu, w którym otrzymasz wsparcie na każdym etapie Twojego rozwoju zawodowego.

Jesteśmy dumni z różnorodności naszej organizacji, jednak zdajemy sobie sprawę, że tworzenie tego typu zespołu to proces długotrwały i ciągły. Dołącz do bardzo otwartego i wspierającego środowiska, w którym będziesz szanowany, doceniony, a Twoje pomysły i opinie będą brane pod uwagę podczas podejmowania ważnych decyzji.

Różnorodność i otwartość są dewizą mocno zakorzenioną w kulturze firmy Morgan Philips. Jeśli chciałbyś rozpocząć karierę w rekrutacji lub objąć stanowisko na jednej z naszych pozostałych funkcji, zapraszamy do przesłania nam swojejgo CV.

Dołącz do Morgan Philips - dowiedz się więcej

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved