Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

Aktualności

Utrzymywanie silnych relacji

Utrzymywanie silnych relacji

Od specjalistów ds. płac, pozyskiwania i zarządzania talentami, po inżynierów wsparcia IT, istnieje wiele różnych stanowisk przyczyniających się do utrzymania firm na rynku. Na tej liście znajdują się również specjaliści ds. relacji pracowniczych ( ER - Employee Relations specialist). Właśnie ich rola będzie przedmiotem tego artykułu.

Zwłaszcza w obliczu bieżących wydarzeń, gdy dobrostan psychiczny pracowników może być poważnie naruszany, specjaliści ER są wyjątkowo potrzebni. Ich rola obejmuje bowiem wszystko, od projektowania frameworków po ocenę wpływu działań i polityki firmy na doświadczenia pracowników.

Specjalista ER bezpośrednio umacnia lojalność zespołu, pomagając organizacjom w utrzymaniu ich najlepszych talentów. Biorąc pod uwagę, że zachowania i praktyki przełożonych są jednymi z głównych przyczyn odejścia pracowników,  można łatwo zrozumieć, dlaczego rola specjalistów ER jest tak ważna.

Co ciekawe, badanie przeprowadzone przez kanadyjską firmę PR Argyle wykazało, że prawie połowa wszystkich pracowników (49%) zgłosiła poprawę relacji z pracodawcą podczas ostatniego kryzysu. Nieco większa liczba (52%) wskazała na polepszenie relacji również ze współpracownikami

Niezależnie czy  poprzez działania na rzecz poprawy komunikacji, pomiar i ocenę zaangażowania pracowników, czy też opracowywanie strategii związanej z dobrostanem pracowników, specjaliści ER mogą mieć znaczący wkład w poprawę funkcjonowania firmy. Ale rola ta polega na czymś więcej niż na kontaktach z wewnętrznymi interesariuszami i zrozumieniu prawa pracy. Tak więc jakie umiejętności są potrzebne do odniesienia sukcesu w środowisku, w którym często występuje presja i wymaganie?

 

Radzenie sobie z trudnością

Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i przystępność, to dwa podstawowe wymagania tego stanowiska, wynikające z faktu, że dużą rolę odgrywa tu zrozumienie kluczowych problemów pracowników oraz opracowanie kroków niezbędnych do ich rozwiązania. Jak można się spodziewać w roli zorientowanej na ludzi, uczciwość, spójność i szczerość są cechami niezbędnym, ponieważ aby dobrze wypełniać tę funkcję należy być postrzeganym jako zaufany partner, którego działania są efektywne i przynoszą pozytywne zmiany.

Oprócz umiejętności interpersonalnych, specjaliści ER muszą czuć się komfortowo z danymi dotyczącymi kluczowych wskaźników HR’owych, takich jak zadowolenie pracowników i wskaźniki utrzymania ich w firmie. Eksperci ER muszą być także dociekliwi i skrupulatni przy zagłębianiu się w liczby. Zarządzanie budżetem ma tutaj kluczowe znaczenie - jako zaufani doradcy biznesowi muszą wpływać na program biznesowy i zabezpieczyć finanse, aby opracować skuteczne rozwiązania jak na przykład coaching i doradztwo.

Często działając jako mediatorzy między pracodawcą a pracownikiem, specjaliści ER muszą być biegli w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy. Muszą także udzielać porad menedżerom jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, tak trudnych jak wyzwania dyktowane przez obecną sytuację, jak i trudniejszych. Jak wykazały kanadyjskie badania, relacje między współpracownikami są w obecnym czasie lepsze i najpewniej zasługa ta leży po stronie Specjalistów ER.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym artykułem. Te i wiele innych aktualności z rynku pracy, wskazówek dotyczących rekrutacji oraz zarządzania talentami znajdziesz na naszej stronie. A to tylko wierzchołek góry lodowej! Skontaktuj się z nami, aby otrzymać jeszcze więcej cennych informacji. Poznaj techniki, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie oraz dowiedz się w jaki sposób możemy usprawnić jej funkcjonowanie pod względem zarządzania pracownikami i rekrutacji.

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved