Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

Aktualności

Super moc liderek – otwartość na ludzi

Super moc liderek – otwartość na ludzi

W badaniu przeprowadzonym przez Morgan Philips wynika, że 37% kobiet na stanowisku menedżerski osiągnęło WYSOKI poziom zwinności (vs.28% u mężczyzn).


Zatem co wzmacnia zwinność menedżerek? 


,,W dobie trudnego rynku pracy, problemów z retencją dobrych pracowników oraz pozyskiwaniem kandydatów do pracy (executive search), kompetencje miękkie liderów są nie do przecenienia. W tym kontekście wyniki naszego badania, które wykazały, iż kobiety są szczególnie utalentowane w obszarze zarządzania ludźmi, tj. posiadają umiejętność rozumienia motywacji, potrzeb i ograniczeń  - swoich oraz innych ludzi oznaczają, iż ten talent pozwala im w sposób skuteczny utrzymywać motywację poszczególnych osób i całych zespołów jak również docierać i przemawiać do motywatorów kandydatów tak by pozyskiwać ich do swoich organizacji czy projektów.


Pandemia spowodowała, że w dużej mierze przewartościowaliśmy swoje cele życiowe, w tym również zawodowe. Obecnie kandydaci dużo bardziej niż kiedykolwiek cenią sobie poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie jakim firma i szef ich obdarza (szczególnie gdy pracują na tzw. home office). 


Równie duże znaczenie ma szacunek przełożonych dla ich potrzeb i właśnie akceptacja ich różnorodności – upatrywanie w niej raczej przewagi niż słabości. Akceptacja różnorodności – znane już wszystkim diversity & inclusion to także duża szansa dla kandydatów, którzy w innej sytuacji nie mieliby szans na zatrudnienie czy awans. Talent liderek w tym zakresie stanowi jednocześnie korzyść dla firmy, która zyskuje tym samym lojalnego i oddanego pracownika. 


Zrozumienie tego złożonego świata potrzeb kandydatów, ale też pokazanie własnych słabości i ograniczeń jako lidera, daje możliwość współpracowania na płaszczyźnie człowiek - człowiek. 


Nie ma dzisiaj takiego jak niegdyś zapotrzebowania na liderów charyzmatycznych, ale silnych, pozostających gdzieś daleko – „teflonowych bossów”, którym szeregowy pracownik nie śmie udzielić feedbacku. Dzisiaj potrzebni są liderzy empatyczni i wspierający, będący blisko zespołów, liderów, z którymi można się utożsamić – ludzi z takim samymi problemami jak ich podwładni. Takich liderów, z którym można wymienić się informacją zwrotną, „przewentylować” niejako swoje frustracje i powiedzieć wprost czego np. brak we wzajemnej współpracy. Sądzę, że tak wykazana zwinność liderek, to jeden z kluczowych elementów sukcesu w pracy z ludźmi i kompetencja dająca ogromną przewagę – właśnie super moc! ‘’


Alexandra Kazimierski 
Executive Director
Morgan Philips Executive Search 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zwinności? 
Pobierz nasz raport, w którym  przedstawiamy wnioski z badania zwinności wśród polskich menedżerów. Raport przedstawia listę czynników oddziaływujących na zwinne działania. Próbujemy za jego pomocą odpowiedzieć na pytanie – gdzie mieszka zwinność w osobowości. I co buduje ją u menedżerów.

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved