Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

Aktualności

Moc różnorodności i inkluzywności - korzyści, wyzwania, perspektywy

Moc różnorodności i inkluzywności - korzyści, wyzwania, perspektywy

Wywiad z Askaniuszem Sawickim, Head of People Services & HR Transformation EMEA w Ricoh.
 
W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, różnorodność i inkluzywność na rynku pracy stają się coraz bardziej istotne. Firmy, które aktywnie propagują i wdrażają zasady Diversity & Inclusion, dostrzegają pozytywne skutki takiego podejścia. Wprowadzanie różnorodnych talentów do zespołu pozwala dostrzec szerszą perspektywę i przynosi liczne korzyści. Firmy propagujące różnorodność tworzą mocniejsze bardziej kreatywne i innowacyjne środowisko, które bardziej sprzyja rozwojowi i osiąganiu sukcesów.
 
Definiując różnorodność, mówimy o takich cechach jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, niepełnosprawność, przekonania religijne czy społeczne. Inkluzywność to z kolei stworzenie atmosfery, gdzie wszyscy pracownicy czują się akceptowani, szanowani i doceniani, niezależnie od ich różnorodności. To również dążenie do stworzenia przestrzeni, gdzie każdy ma równe szanse, możliwość do wyrażania siebie i uczestniczenia w decyzjach.
 
Firmy skupiające się na różnorodności i inkluzywności nie tylko przyciągają więcej talentów, ale również tworzą zespoły zdolne do generowania innowacyjnych rozwiązań i osiągania lepszych wyników. Wielokulturowe i zróżnicowane środowisko pracy sprzyja wymianie wiedzy, perspektyw i doświadczeń, co prowadzi do kreatywności, elastyczności i adaptacji do zmian.
 
Podczas jednego ze spotkań HR Experts Breakfast, podjęliśmy temat Diversity & Inclusion. Głównym prelegentem tego spotkania był Askaniusz Sawicki z firmy Ricoh, który mówił o wyzwaniach związanych z różnorodnością i inkluzywnością.
 
W dalszej części prezentujemy rozmowę Alexandry Kazimierski, Executive Director Morgan Philips z Askaniuszem Sawickim, Head of People Services & HR Transformation EMEA w Ricoh:
 
Alexandra Kazimierski (AK): Askaniusz dziękuję Ci serdecznie. Dzisiaj odbyło się nasze cykliczne spotkanie HR Experts Breakfast, Morgan Philips Group. Przedstawiłeś bardzo ciekawą prezentację na temat Diversity & Inclusion w grupie Ricoh. Czy mógłbyś powiedzieć jakie są najważniejsze wyzwania, które są związane z tematem różnorodności i inkluzywności w Waszej firmie?
 
Askaniusz Sawicki (AS): Dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się doświadczeniami, jakie zgromadziliśmy w Ricoh w tej dziedzinie. Myślę, że wyzwania są bardzo podobne dla większości firm. Pierwsze wyzwanie to zintegrowanie Diversity & Inclusion z kulturą organizacyjną, co nie zawsze jest łatwe.
Po drugie, nie zawsze jesteśmy w organizacji przygotowani kompetencyjnie do tego, żeby przygotować programy, polityki czy procedury, które umożliwiają zarządzanie tym tematem.
Po trzecie, musimy radzić sobie również z szeregiem uprzedzeń i stereotypów, które utrudniają inkluzywność w organizacji. 
Po czwarte, wymaga to systematyczności, ale również równowagi i rozwagi we wdrażaniu tego typu rozwiązań. Jak dzisiaj zaobserwowaliśmy w czasie dyskusji z uczestnikami naszego panelu, w różnych organizacjach jesteśmy na różnym etapie zaangażowania w te tematy.
Czasami brakuje nam środków, czasu, przestrzeni, umiejętności, a czasami po prostu nie dostrzegamy tego problemu. Myślę, że za każdym razem jest to bardzo złożone wyzwanie, niełatwe do zaadresowania. Pojawiają się coraz to nowsze aspekty odmienności, różnorodności i inkluzywności, którym trzeba stawić czoła, a jednocześnie zachować zdrowy rozsądek.
 
AK: Twoja prezentacja wywołała ożywioną dyskusję. Jakie były najważniejsze wnioski, które z niej wynikły?
 
AS: Pierwszy mój wniosek jest taki, że wszyscy dostrzegamy powagę i znaczenie tego tematu. Jesteśmy uważni i dostrzegamy różne aspekty i różne wymiary Diversity & Inclusion, które są specyficzne dla branży i dla historii związanej z daną organizacją oraz miejscem, w którym się znajduje. Zwracamy też uwagę na to, że kompetencje i wiedza posiadana w organizacji są również niezwykle ważne w kontekście zarządzania Diversity & Inclusion.
To co mnie naprawdę podbudowało w dzisiejszej prezentacji i dyskusji, to fakt, że świadomość tematu jest wysoka i nadal rośnie. Wszyscy zwracamy uwagę na te aspekty i jesteśmy bardzo otwarci na czerpanie z doświadczeń innych.
 
AK: Bardzo dziękuję. Przedstawiona przez Ciebie strategia Diversity & Inclusion spotkała się z dużym zainteresowaniem, to potwierdza, że warto kontynuować temat na naszych kolejnych spotkaniach. 
 

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved