Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

Aktualności

Fyte biznesu - Umiejętność pracy w zespole - dlaczego warto ją rozwijać?

Fyte biznesu - Umiejętność pracy w zespole - dlaczego warto ją rozwijać?

Praca w zespole to realizacja podzielonych zadań przez poszczególnych członków grupy, którzy mają jeden wspólny cel. Przybiera ona wiele form, jednak jeśli jest prawidłowo rozdzielona i wykonana może  zwiększyć efektywność i produktywność pracowników oraz być bardziej innowacyjna. 

Wszystkie te elementy mogą przekładać się na realne korzyści dla firmy i jej klientów - co jeszcze bardziej zwiększa wartość pracy zespołowej. Oczywiście, wspieranie pracy zespołowej w miejscu zatrudnienia nie jest łatwe w obecnym środowisku, gdzie część lub nawet cały personel może pracować zdalnie. W dzisiejszych czasach praca zespołowa jest warunkiem sukcesu organizacyjnego i zdrowej kultury korporacyjnej.  

Praca zespołowa jest także istotnym elementem, sprawdzanym podczas takiego procesu jak np. rekrutacja specjalistów.


Najważniejszymi kompetencjami zespołu są:

wzajemne zaufanie i dbanie o relacje, konstruktywna komunikacja i konstruktywne ścieranie poglądów, umiejętność podejmowania decyzji i angażowania się we wspólne działanie, branie przez zespół odpowiedzialności za jakość i efekt współpracy oraz koncentracja na celach zespołowych.

Każdy zespół ma swoje określone kompetencje, podobnie jak pojedyncza osoba. Pełna realizacja potencjału jednostki wynika z jej indywidualnych kompetencji, zespół, w którym funkcjonuje musi mieć zbliżone kompetencje w danym zakresie. W sytuacji, gdy ktoś o wysokich umiejętnościach interpersonalnych trafi do grupy, gdzie większość osób takich umiejętności nie posiada, będzie musiała dopasować swój sposób do funkcjonowania większości. Trudno jej będzie skoncentrować się na wykorzystaniu swoich kompetencji, ponieważ najpierw będzie ona musiała np. poradzić sobie z lękiem, oporem czy niechęcią do kontaktu ze swoimi partnerami grupowymi. Dlatego warto spojrzeć na zespół przez pryzmat kompetencji, które wymagają odpowiedniego dopasowania, rozwoju i doskonalenia. 
Jak zgadza się wielu ekspertów praca zespołowa przynosi wiele korzyści, więc przyjrzyjmy się kilku faktom, które przekonają nas dlaczego warto rozwijać umiejętności pracy w grupie.

  • Pomimo pracy zdalnej, praca w grupie jest coraz bardziej popularna. Według badań, pracownicy spędzają obecnie około 50% więcej czasu na pracy zespołowej. Komunikacja międzyludzka i współpraca są punktami kulminacyjnymi niemal każdego opisu stanowiska pracy.

  • Nieefektywna współpraca w zespole jest powodem niepowodzenia projektów. Wysoce zgrane zespoły odnoszą większe sukcesy w realizacji udanych projektów. Jest to szczególnie widoczne, gdy projekty wymagają współpracy w grupie, co ma miejsce w przypadku większości dzisiejszych inicjatyw w miejscu pracy.

  • Umiejętność pracy w zespole zmniejsza rotację pracowników. Praca zespołowa i dobre relacje w miejscu pracy mają wpływ na zaangażowanie pracowników, ich samopoczucie i utrzymanie w firmie. Według badań, 54% pracowników twierdzi, że silne poczucie wspólnoty zatrzymało ich w firmie dłużej niż było to w ich planach. 

  • Większość zespołów polega na technologii, aby efektywnie współpracować. Rola technologii umożliwia łatwiejsze zarządzanie talentami. Wiele rozproszonych zespołów polega na technologii, aby współpracować w bardziej efektywny sposób. Co więcej, najnowsze technologie w miejscu pracy usprawniają komunikację.

  • Umiejętności pracy w grupie skutkują lepszą sytuacją finansową firmy. Prawdopodobnie największym powodem, dla którego pracodawcy inwestują więcej czasu i środków w umożliwienie pracy zespołowej jest fakt, że efektywna współpraca w zespole skutkuje korzystniejszą sytuacją finansową firmy.

  • Zespoły odizolowane społecznie są mniej wydajne oraz posiadają słabsze umiejętności organizacji pracy. Izolacja społeczna sprawiła, że ta pandemia była najgorszym okresem w karierze wielu ludzi. Ludzie czuli się zestresowani, przerażeni i samotni w tym samym czasie.

  • Dobre relacje w miejscu pracy skutkują większym zaangażowaniem. Dobra współpraca między pracownikami jest często wynikiem dobrych relacji w miejscu pracy. Takie relacje mogą mieć również duży wpływ na poziom satysfakcji z pracy, zaangażowania pracowników w pracę.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym artykułem. Te i wiele innych aktualności z rynku pracy, wskazówek dotyczących rekrutacji oraz zarządzania talentami znajdziesz na naszej stronie. A to tylko wierzchołek góry lodowej! Skontaktuj się z nami, aby otrzymać jeszcze więcej cennych informacji. Poznaj techniki, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie oraz dowiedz się w jaki sposób możemy usprawnić jej funkcjonowanie pod względem zarządzania pracownikami i rekrutacji.

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved