Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Global page
Insights
None
Polish (Poland)
Morgan Philips
 
Utrzymywanie silnych relacji

Utrzymywanie silnych relacji

Od specjalistów ds. płac, pozyskiwania talentów, po inżynierów wsparcia IT, istnieje wiele różnych stanowisk przyczyniających się do utrzymania firm na rynku. Na tej liście znajdują się również specjaliści ds. relacji pracowniczych ( ER - Employee Relations specialist). Właśnie ich rola będzie przedmiotem tego artykułu.

Zwłaszcza w obliczu bieżących wydarzeń, gdy dobrostan psychiczny pracowników może być poważnie naruszany, specjaliści ER są wyjątkowo potrzebni. Ich rola obejmuje bowiem wszystko, od projektowania frameworków po ocenę wpływu działań i polityki firmy na doświadczenia pracowników.

Specjalista ER bezpośrednio umacnia lojalność zespołu, pomagając organizacjom w utrzymaniu ich najlepszych talentów. Biorąc pod uwagę, że zachowania i praktyki przełożonych są jednymi z głównych przyczyn odejścia pracowników,  można łatwo zrozumieć, dlaczego rola specjalistów ER jest tak ważna.

Co ciekawe, badanie przeprowadzone przez kanadyjską firmę PR Argyle wykazało, że prawie połowa wszystkich pracowników (49%) zgłosiła poprawę relacji z pracodawcą podczas ostatniego kryzysu. Nieco większa liczba (52%) wskazała na polepszenie relacji również ze współpracownikami

Niezależnie czy  poprzez działania na rzecz poprawy komunikacji, pomiar i ocenę zaangażowania pracowników, czy też opracowywanie strategii związanej z dobrostanem pracowników, specjaliści ER mogą mieć znaczący wkład w poprawę funkcjonowania firmy. Ale rola ta polega na czymś więcej niż na kontaktach z wewnętrznymi interesariuszami i zrozumieniu prawa pracy. Tak więc jakie umiejętności są potrzebne do odniesienia sukcesu w środowisku, w którym często występuje presja i wymaganie?

 

Radzenie sobie z trudnością

Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i przystępność, to dwa podstawowe wymagania tego stanowiska, wynikające z faktu, że dużą rolę odgrywa tu zrozumienie kluczowych problemów pracowników oraz opracowanie kroków niezbędnych do ich rozwiązania. Jak można się spodziewać w roli zorientowanej na ludzi, uczciwość, spójność i szczerość są cechami niezbędnym, ponieważ aby dobrze wypełniać tę funkcję należy być postrzeganym jako zaufany partner, którego działania są efektywne i przynoszą pozytywne zmiany.

Oprócz umiejętności interpersonalnych, specjaliści ER muszą czuć się komfortowo z danymi dotyczącymi kluczowych wskaźników HR’owych, takich jak zadowolenie pracowników i wskaźniki utrzymania ich w firmie. Eksperci ER muszą być także dociekliwi i skrupulatni przy zagłębianiu się w liczby. Zarządzanie budżetem ma tutaj kluczowe znaczenie - jako zaufani doradcy biznesowi muszą wpływać na program biznesowy i zabezpieczyć finanse, aby opracować skuteczne rozwiązania jak na przykład coaching i doradztwo.

Często działając jako mediatorzy między pracodawcą a pracownikiem, specjaliści ER muszą być biegli w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy. Muszą także udzielać porad menedżerom jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, tak trudnych jak wyzwania dyktowane przez obecną sytuację, jak i trudniejszych. Jak wykazały kanadyjskie badania, relacje między współpracownikami są w obecnym czasie lepsze i najpewniej zasługa ta leży po stronie Specjalistów ER.

© 2021 Morgan Philips SA
All rights reserved