Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Dutch (Netherlands)
Morgan Philips Global
 

Privacyverklaring

Wie zijn we?

Morgan Philips Group, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel op de Avenue de la Faïencerie 74, L-1510 Luxemburg, ingeschreven bij het Luxemburgs Handelsregister der Ondernemingen onder het nummer B 177 178.

Groep betekent onze dochterondernemingen, onze overkoepelende holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen samen met onze geassocieerde bedrijven, opererend onder één van de volgende merken: Fyte, Morgan Philips Executive Search, Morgan Philips Interim Management, Morgan Philips Outplacement, Morgan Philips Talent Consulting and Soorcing.

Wij zijn een rekruterings- en talentconsultingbedrijf. We bieden organisaties tal van talentoplossingen, waaronder executive search, talentconsulting, tijdelijke en permanente rekrutering, outplacement, beheerde oplossingen en interim-management.

Over deze verklaring.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt waarmee u kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat we die informatie alleen zullen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Al onze werknemers en derden die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van dergelijke persoonlijke informatie. Wij zijn een gegevensbeheerder voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wat valt onder deze verklaring?

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens van de volgende groepen mensen om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren:

 • Werkzoekenden
 • Toekomstige en huidige klantencontacten;
 • Deelnemers aan of van onze Assessment/ Development Centra en / of van onze online testen;
 • Leverancierscontacten om onze diensten te ondersteunen;
 • Medewerkers;
 • Consulenten, tijdelijke medewerkers;
 • Bezoekers van onze website.

Wij verzamelen deze informatie over u om onze kernactiviteiten en onze nevenactiviteiten uit te voeren.

Deze privacyverklaring behandelt ook:

 • Veiligheid;
 • Bewaring van uw persoonlijke informatie;
 • Uw recht om toestemming voor verwerking van uw informatie in te trekken;
 • Uw recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u hebben.

Werkzoekenden: de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Wanneer u voor een job solliciteert via onze website, andere job databanken, sociale netwerken, ons registratieproces of onze advertenties, verzamelen wij persoonlijke informatie over u via uw CV en ons registratieformulier en andere bronnen (zoals LinkedIn). Dit is nodig om ons in staat te stellen om voor u een passende vacature te vinden.

De informatie die we verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Uw naam;
 • Uw contactgegevens met inbegrip van uw persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer;
 • Uw recht om in ons land te werken;
 • Uw kwalificaties;
 • Referenties die uw kwalificaties en ervaring aantonen;
 • Uw loopbaangeschiedenis;
 • Links naar professionele profielen die beschikbaar zijn in het publieke domein, zoals LinkedIn.

We bewaren en gebruiken deze informatie om:

 • U te helpen bij het vinden van een geschikte job;
 • Met u te communiceren met betrekking tot vacatures en de voortgang van lopende sollicitaties;
 • Uw gegevens te verstrekken aan geschikte potentiële werkgevers. We zullen uw informatie alleen delen met potentiële werkgevers mits uw toestemming;
 • U job meldingen te bezorgen met betrekking tot posities waarvan wij denken dat u er mogelijk in geïnteresseerd bent;
 • Te zorgen voor hulp en advies bij uw zoektocht naar werk;
 • U informatie te bezorgen over de algemene trends binnen de arbeidswereld;
 • Uw feedback over onze diensten te vragen;
 • Onze verplichtingen naar onze klanten te vervullen;.
 • U inzichten en advies te bezorgen om u te helpen bij uw ontwikkeling;
 • Inzichten die over u werden verzameld te verstrekken aan onze klanten, op basis van onze tools en methodologieën.

We kunnen ook informatie over u verzamelen als onderdeel van ons onderzoek om de aanwervingsbehoeften van onze klanten te ondersteunen. We verkrijgen dergelijke informatie via bronnen zoals LinkedIn, vacaturesites, online cv-bibliotheken, uw visitekaartje en persoonlijke aanbevelingen. In het geval dat wij gegevens over u verzamelen, zullen wij u informeren over het feit dat wij persoonlijke gegevens over u bewaren door u deze privacyverklaring toe te sturen binnen 30 dagen na het verzamelen van de gegevens.

U heeft het recht om uw communicatievoorkeuren en / of persoonlijk profiel op elk moment te wijzigen.

 • U kunt zich hier uitschrijven voor marketingcommunicatie.
 • U kunt hier toegang aanvragen tot de details van uw job meldingen.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:

 • Andere Morgan Philips Group kantoren, met inbegrip van de kantoren buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER);
 • Franchises en Partnerbedrijven
 • Vertrouwde derde partijen, die namens ons taken uitvoeren, zoals het checken van referenties, kwalificaties en strafregisters, psychometrische evaluaties, vaardigheidstesten en payrolladministratie. Deze derde partijen moeten zich houden aan onze strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid;
 • Vertrouwde derden die ons onderzoeken en e-maildiensten leveren. Deze derde partijen moeten zich houden aan onze strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid;
 • Klanten, met de bedoeling om kandidaten aan hen voor te stellen;
 • Klanten, zakenpartners, leveranciers en onderaannemers, voor de prestatie- en nalevingsverplichting van elk contract dat we met hen of u aangaan;
 • Onderaannemers;
 • Kredietreferentiebureaus, onze verzekeringsmakelaars, compliance partners en andere onderaannemers, om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie waarbij dit een voorwaarde is om met u een contract aan te gaan;
 • Regelgevende of wetshandhavingsinstanties, indien het wettelijk vereist is om dit te doen.

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden die deze voor marketingdoeleinden willen gebruiken.

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We gebruiken onze computersystemen om persoonlijke gegevens op te zoeken en te identificeren in overeenstemming met de parameters die door een persoon zijn vastgesteld. Een persoon zal altijd betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.

Onze Talentconsulting oplossingen

Onze legitieme belangen bij het verwerken van persoonlijke gegevens stellen onze wereldwijde Talent Solutions-teams in staat om hun diensten op het gebied van assessment, leiderschap en organisatieontwikkeling te leveren, en zo:

 • Onze verplichtingen jegens onze klanten na te komen;
 • U te beoordelen als onderdeel van een evaluatie, een ontwikkelingscentrum of online testen (in opdracht van uw werkgever / potentiële werknemer ), waaraan u heeft deelgenomen;
 • U inzichten en advies te geven om u bij te staan in uw ontwikkeling;
 • Inzichten die over u werden verzameld te verstrekken aan onze klanten, op basis van onze tools en methodologieën.

Onze rapporten zijn geldig gedurende een periode van twee jaar vanaf de uitgavedatum. We behouden ze daarom alleen voor een periode van twee jaar plus een korte respijtperiode van 3 maanden (2 jaar 3 maanden).

Werkgevers: de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Wanneer u ons vraagt om met u samen te werken, zullen wij informatie over u registreren, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Uw naam;
 • Uw functie;
 • Uw professionele contactgegevens, inclusief uw zakelijk e-mailadres;
 • Uw organisatie.

Wij bewaren en gebruiken deze informatie om:

 • De door u gevraagde service te verstrekken;
 • U rapporten te bezorgen over het werk dat wij namens u uitvoeren;
 • U te adviseren over relevante diensten en producten;
 • U informatie te bezorgen over de algemene trends binnen de arbeidswereld;
 • Uw feedback over onze diensten te vragen.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:

 • Sollicitanten die u uitnodigt voor een interview of aan wie u een voorstel doet;
 • Andere Morgan Philips Group kantoren, met inbegrip van de kantoren buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), om diensten aan u te kunnen verstrekken;
 • Vertrouwde derden die ons onderzoeken en e-maildiensten leveren. Deze derde partijen moeten zich houden aan onze strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid;
 • Regelgevende of wetshandhavingsinstanties, indien het wettelijk vereist is om dit te doen.

De wettelijke basis voor de verwerking door derden omvat:

 • Hun eigen legitieme zakelijke belangen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in de meeste gevallen om aan hun interne aanwervingsbehoeften te voldoen;
 • Vervulling van hun contractuele verplichtingen tegenover ons als onze gegevensverwerker;
 • Ten behoeve van een geldend contract of een contract in overleg;
 • Om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens wordt gevormd door onze legitieme zakelijke belangen, hieronder beschreven. We kunnen ook steunen op contractuele-, wettelijke verplichting en toestemming voor specifiek gebruik van gegevens.

We zullen steunen op een contract als we onderhandelen over een rekruteringsovereenkomst of een ander contract met u of uw organisatie hebben gesloten om diensten aan u te leveren of diensten van u of uw organisatie te ontvangen.

We steunen op wettelijke verplichtingen als we wettelijk verplicht zijn om informatie over u te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We zullen in sommige gevallen steunen op toestemming voor bepaald gebruik van uw gegevens en hierbij zal u om uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd, indien wettelijk vereist. Voorbeelden van wanneer toestemming de wettelijke basis voor verwerking kan zijn, zijn onder meer toestemming om u aan een klant voor te stellen (wanneer u een kandidaat bent). Wanneer toestemming de wettige basis voor onze verwerking is, heeft u het recht om uw toestemming voor deze specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken.

Onze legitieme zakelijke belangen

Onze legitieme belangen bij het verzamelen en bewaren van uw persoonlijke gegevens zijn de volgende:

 • Als rekruteringsbedrijf en rekruteringsagentschap introduceren wij kandidaten bij klanten voor vast werk, tijdelijke tewerkstelling of onafhankelijke professionele contracten;
 • Om de carrièreaspiraties van onze kandidaten en de aanwervingsbehoeften van onze klanten te ondersteunen, hebben we een database met persoonlijke gegevens van kandidaten en klanten nodig, die zowel historische informatie als actuele resourcevereisten bevat;
 • Om onze onderneming te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen, moeten we de persoonlijke data van potentiële kandidaten, klantencontacten – inclusief onze talentconsulting klantencontacten – en kandidaten bewaren;
 • Om ons in staat te stellen om onze talentconsulting diensten aan te bieden, zowel aan klanten als aan individuen;
 • Om onze nevendiensten te verzorgen.

Bezoekers van onze website.

Wij gebruiken Google Analytics en cookies om algemene informatie te verzamelen over bezoekers van onze websites om beter te begrijpen hoe onze websites worden gebruikt. We kunnen deze algemene informatie delen met vertrouwde derde partijen, zodat ook zij kunnen begrijpen hoe onze websites worden gebruikt.

Als we een e-mailadres van u hebben, kunnen we af en toe cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw persoonlijk gebruik van onze websites. Dit is om u een service op maat te bieden.

U kunt hier meer informatie vinden over ons gebruik van cookies: hier.

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites die door andere organisaties worden beheerd. Die organisaties kunnen persoonlijke informatie van bezoekers van hun site verzamelen. We kunnen de inhoud of privacypraktijken van externe websites niet garanderen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor die websites.

Veiligheid.

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken een verscheidenheid aan maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot firewalls, antivirus- en SSL-codering, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen:

 • Niet-geautoriseerde toegang;
 • Oneigenlijk gebruik of openbaarmaking;
 • Niet-geautoriseerde wijziging of aanpassing;
 • Onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en / of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Het kan worden overgedragen aan externe partijen buiten de EER ter ondersteuning van onze rekruteringsdiensten. Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit omvat ook personeel dat zich bezighoudt met, onder andere, onze rekruteringsdiensten en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Elke betalingstransactie wordt versleuteld [met behulp van SSL-technologie]. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u er een heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens.

We begrijpen onze wettelijke plicht om nauwkeurig gegevens te bewaren en alleen persoonlijke gegevens te bewaren zolang we deze nodig hebben voor onze legitieme bedrijfsbelangen en dat u hiermee instemt. Dienovereenkomstig hebben we een beleid voor gegevensbewaring en voeren we gegevensroutines uit om gegevens te verwijderen waarvoor we niet langer een legitiem zakelijk belang hebben om deze te behouden.

We doen het volgende om te verzekeren dat onze gegevens accuraat zijn:

 • Onze website geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te beheren en om na te gaan of de details die wij over u bijhouden accuraat zijn;
 • Voorafgaand aan het maken van een introductie controleren we of we de juiste informatie over u hebben;
 • We houden contact met u zodat u ons op de hoogte kunt brengen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens.

We scheiden onze gegevens zodat we verschillende soorten gegevens bewaren voor verschillende periodes. De criteria die we gebruiken om te bepalen of we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren, zijn onder meer:

 • De aard van de persoonlijke gegevens;
 • De waargenomen nauwkeurigheid;
 • Onze wettelijke verplichtingen;
 • Of er een interview of aanwerving is geregeld; en
 • Onze rekruteringsexpertise en kennis van de industrie per land, sector en job functie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk archiveren of deze alleen op onze financiële systemen bewaren, wanneer we deze geheel of gedeeltelijk uit ons belangrijkste Customer Relationship Manager (CRM) -systeem verwijderen. We kunnen delen van uw gegevens anonimiseren, met name na een verzoek om schrapping of verwijdering van uw gegevens, om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens niet opnieuw invoeren in onze database, tenzij daar om wordt gevraagd.

Ter informatie: geanonimiseerde gegevens worden gemaakt door identificerende velden in een database op te nemen en deze te vervangen door kunstmatige identificatiemiddelen of pseudoniemen.

Ons huidige bewaarbeleid is op verzoek beschikbaar via privacy@morganphilips.com.

Uw rechten.

U heeft de volgende rechten:

 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hierdoor kunt u elke onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren laten corrigeren;
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te schrappen of te verwijderen, wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te schrappen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking heeft uitgeoefend (zie onder);
 • Als u ons vraagt om de informatie die we over u hebben te verwijderen, dan zullen we alle informatie verwijderen, met uitzondering van uw e-mailadres, uw voornaam en uw familienaam. Dit geeft ons de mogelijkheid om vast te leggen dat u uw toestemming heeft ingetrokken. Bovendien kunnen we, waar wettelijk vereist, bepaalde persoonlijke gegevens over u bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke informatie waarbij we steunen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er een bijzondere situatie is die maakt dat u op deze grond bezwaar wil maken tegen verwerking;
 • Aanpassing van uw communicatievoorkeuren. U kan ons vertellen en updaten over welk type informatie u van ons wenst te ontvangen;
 • Verzoek om beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan wenst vast te stellen;
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke informatie naar een andere partij in bepaalde indelingen, indien mogelijk;
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudend orgaan.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen via privacy@morganphilips.com.

Uw recht op toegang tot informatie die wij over u hebben.

U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u hebben. Wanneer we wettelijk toestemming hebben om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren en zullen wij u onze redenen daarvoor geven. U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u bewaren door ons een e-mail te sturen op dit e-mailadres: privacy@morganphilips.com.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen op deze pagina worden vermeld. Kom regelmatig terug om te checken of er updates of wijzigingen in onze privacyverklaring zijn.

Contacteer ons

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, en dit via privacy@morganphilips.com.

© 2023 Morgan Philips Group SA
Alle rechten voorbehouden