Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

t.check logo: sprawdź, które kompetencje liderów to potencjał

Twojej organizacji oraz jaka jest jej gotowość na wyzwania nowego rynku pracy.

Ankieta t.check została opracowana przez nasz zespół psychologów biznesu. Dzięki niej możesz zidentyfikować jakie mocne strony posiada aktualnie Twoja organizacja i czy odpowiadają one na obecne i przyszłe wyzwania rynku. Ankieta zawiera 25 pytań - jej wypełnienie przeciętnie zajmuje około 5 minut.

Raport opisuje pięć kluczowych obszarów, które istotnie wpływają na efektywność biznesową. Oparty jest na modelu t.Frame który opisuje zachowania pracowników kluczowe dla sukcesu organizacji.

Agility framework by Morgan Philips - infographic tFrame logo

Think

Myślenie strategiczne; uwzględnianie szerokiej perspektywy, rynkowej identyfikowanie zależności przyczynowo-skutkowych w dostępnych informacjach. Podejmowanie przemyślanych i odważnych decyzji biznesowych

Deliver

Wyznaczanie jasnych i ambitnych celów dla zespołu; podejmowanie ukierunkowanych działań, aby je osiągnąć.

Change

Pozytywne reagowanie na zmieniające się okoliczności biznesowe, odporność na stres i elastyczność; wspieranie w zespole innowacyjnego podejścia i nowych pomysłów.

Inspire

Inspirowanie i zachęcanie zespołów do osiągania wysokich wyników. Stwarzanie innym możliwości rozwoju i rozwijanie ich zdolności.

Engage

Budowanie relacji opartych na zaufaniu wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Kiedy warto skorzystać z t.check logo?

Kiedy proces oceny i rozwoju talentów w Twojej organizacji wymaga zmian. Gdy chcesz poznać ryzyka i szanse dla organizacji, związane z postawami, podejściem i zachowaniami pracowników

Whatever your reason, t.Check pomaga liderom i działom HR obiektywnie ocenić jakie Talenty ma w swoich zasobach organizacja, a jakich kompetencji jej brakuje. Ocena oparta jest na modelu t-frame, który powstał z myślą o nowym świecie pracy.

W Morgan Philips Talent Consulting pracują konsultanci, których ekspertyza to ocena i zarządzanie potencjałem oraz rozwój kompetencji. Pomagamy naszym Klientom w opracowywaniu skutecznych strategii z zakresu zarządzania talentami w szybko zmieniającym się świecie.

Przejdź do ankiety t.check now

NASZE MARKI

© 2023 Morgan Philips Group SA
All rights reserved