Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

NASZE USŁUGI

LUDZIE
WIEDZA
POTENCJAŁ

NASZE USŁUGI

Our three core areas diagram

Wsparcie dla kluczowych decyzji dotyczących pracowników

Wewnętrzne programy rozwojowe

Rozwijanie kompetencji liderów

 

Nasze rozwiązania powstały w odpowiedzi na nowy świat pracy oraz wyzwania VUCA World. Wspieramy zarządzanie talentami poprzez narzędzia oparte o autorski model kompetencji t.Frame.

Model t.Frame obejmuje zestaw zachowań, które wspierają efektywne działania i zapewniają osiąganie celów biznesowych. W centrum naszego modelu kompetencji znajduje się Agility (zwinność), która determinuje skuteczność działań w świecie doświadczającym permanentnej zmiany. Aby dowiedzieć się więcej o naszym modelu Agilit., kliknij tutaj.

tFrame diagram

OCENA KOMPETENCJI

Przy pomocy naszego modelu kompetencji r.Frame oceniamy kompetencje na wszystkich szczeblach organizacji - od stanowisk junior do poziomu executive. Dla naszych Klientów projektujemy modele kompetencji i przeprowadzamy diagnozę w oparciu o aktualne potrzeby organizacji.

W RAMACH NASZYCH PROJEKTÓW ASSESSMENT CENTER OFERUJEMY:

  • Narzędzia psychometryczne on-line: kwestionariusze osobowości, sprawdzające dopasowanie kandydatów do roli w organizacji od strony ich osobowości i indywidualnych motywatorów oraz testy zdolności analitycznych, mierzące zdolności kognitywne (numeryczne, asbtrakcyjne i werbalne).
  • Kwestionariusz Agility, mierzący poziom zwinności kandydatów, z raportem, który wskazuje indywidualne blokery i wzmacniacze zwinności, wypływające z osobowości.
  • Zdalne i tradcyjne sesje Assessment/Development Center, na których diagnozujemy kompetencje poprzez symulacje menedżerskie i biznesowe, bazujące na wskaźnikach behawioralnych.

Selection report Agilit. report

Talent Assesment icon

Pobierz przykładowy raport


Wyślij           

Talent Assesment icon

HR CONSULTING

Rozwijanie Talentów w organizacji powinno iść w parze z obecnymi i przyszłymi potrzebami organizacji oraz jej strategią. Pomagamy naszym Klientom rozpoznać trendy panujące na rynku, jeśli chodzi o rozwój talentów oraz identyfikować potencjał ludzki, jaki ma organizacja na wszystkich swoich szczeblach.

W RAMACH NASZYCH USŁUG KONSULTINGOWYCH OFERUJEMY:

  • Projektowanie lub re-modelowanie nowoczesnych modeli kompetencyjnych, definiowanie wskaźników zachowań i efektywności poszczególnych kompetencji dla różnych typów oraz grup stanowisk.
  • Zaplanowane i ustrukturyzowane zarządzanie talentami w organizacji, wspiera programy retencyjne w organizacji, plany sukcesji oraz rozwój przywództwa.
  • Identyfikację talentów i osoby o wysokim potencjale przy pomocy konkretnych danych - mierzymy kompetencje w sposób ilościowy i jakościowy, aby wspierać decyzje biznesowe.

Zapraszamy do naszego badania

ROZWÓJ PRZYWÓDZTWA

Nasze projekty oceny i rozwoju liderów i liderek stanowią inwestycję w ludzi. Przy pomocy narzędzi assessmentowych diagnozujemy poziom kompetencji, potencjał i mocne strony oraz obszary rozwojowe menedżerów. Kolejnym elementem są narzędzia wspierające rozwój kompetencji, w szczególności z zakresu kompetencji zarządzania ludźmi: executive coaching oraz warsztaty doskonalenia umiejętności menedżerskich. Rozwijamy kompetencje obecnych i przyszłych liderów.

W RAMACH ROZWOJU PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJACH OFERUJEMY:

  • Ocenę 360 stopni, aby sprawdzić dopasowanie do roli oraz rozpoznać zachowania liderów i liderek w organizacjach, które są efektywne i te, które stanowią ich obszar rozwoju.
  • Narzędzia psychometryczne, które badają osobowość oraz związaną z czynnikami osobowościowymi zwinność, którą diagnozujemy poprzez kwestionariusz Agility. Raporty, które zostały przygotowane dzięki zastosowaniu narzędzia prezentują obraz czynników, które wzmacniają zwinność oraz jej blokerów takich jak: niska otwartość na nową wiedzę, obniżoną odporność na stres czy niewielką świadomość własnych mocnych stron i ograniczeń.
  • Warsztaty rozwijające kompetencje menedżerskie, executive coaching oraz Learning Development Center, które budują u liderów wyższą świadomość posiadanych kompetencji i doskonalą zdolności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Development Center Raport Agilit Raport 360

Talent Assesment icon

Pobierz przykładowy raport


Wyślij            

SPRAWDŹ NAJNOWSZE ARTYKUŁY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA TALENTAMI

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ TALENTOM W TWOJEJ ORGANIZACJI?

Sprawdź to!

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved