Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

NASZA EKSPERTYZA

LUDZIE
WIEDZA
POTENCJAŁ

 

POMAGAMY ROZPOZNAWAĆ POTENCJAŁ W LUDZIACH. ROZWIJAMY ORGANIZACJE ROZWIJAJĄC ICH PRACOWNIKÓW.

Stosowane przez nas rozwiązania i narzędzia, wspierające zarządzanie talentami, są oparte o autorski model kompetencji Morgan Philips - t.Frame. Powstały one w odpowiedzi na nowy świat pracy oraz wyzwania VUCA World.

Model t.Frame obejmuje zestaw zachowań, które wspierają efektywne działania i zapewniają osiąganie celów biznesowych. W centrum naszego modelu kompetencji znajduje się Agility (zwinność), która determinuje skuteczność działań w świecie doświadczającym permanentnej zmiany.

tFrame diagram

NASZE USŁUGI

Our three core areas diagram

Wspomagamy kluczowe decyzje biznesowe, poprzez ocenę potencjału i diagnozę miękkich kompetencji pracowników.

Czytaj więcej

Wykorzystując nasze narzędzia, służące do oceny kompetencji, wspieramy Klientów zarówno w procesach rekrutacyjnych, jak i planach sukcesji. Nasza metodologia jest oparta o wiedzę naukową dotyczącą kompetencji i zdolności ludzi. Narzędzia diagnostyczne, które wykorzystujemy - testy zdolności, kwestionariusze osobowości oraz symulacje i business case`y - są osadzone w kontekście biznesowym.

Wspieramy organizacje w łączeniu programów zarządzania talentami ze strategią biznesową.

Czytaj więcej

To Talenty wnoszą do organizacji dodatkową wartość, która wpływa na jej efektywność oraz decydują o przewadze organizacyjnej. Pomagamy identyfikować Talenty w organizacji i kierować ich rozwojem, jak również realizować cele strategiczne poprzez największy potencjał każdej organizacji, jaki stanowią jej pracownicy.

Wspieramy rozwój liderów, diagnozując ich mocne strony i deficyty kompetencyjne w zakresie zarządzania ludźmi.

Czytaj więcej

Konstruując plany rozwoju, pokazujemy, jak mogą bazować na silnych stronach i doskonalić obszary rozwojowe. Nasze rekomendacje rozwojowe dla menedżerów są oparte o konkretne dane - obserwacje i wyniki ilościowe z procesów assessmentowych. Oferujemy wsparcie w rozwoju zwinności i miękkich komeptencji liderów poprzez szyte na miarę warsztaty rozwojowe oraz coaching.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ TALENTOM W TWOJEJ ORGANIZACJI?

Sprawdź to!

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved