Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Polska
 

AGILITY/ZWINNOŚĆ

LUDZIE
WIEDZA
POTENCJAŁ

Pojęcie „agility”, którego najczęściej stosowany polski odpowiednik stanowi słowo „zwinność”, jest niemal wszechobecne w biznesie. Można go użyć w odniesieniu do struktur pracy, zawodów, aspiracji lub zestawu zachowań. Przeważająca część liderów dostrzegła już potrzebę większej zwinności w swoich organizacjach. I choć może ona stanowić znaczące wsparcie w zakresie efektywności systemów i struktur, jednym z największych problemów, z jakimi się spotykają, jest zachęcenie do niej swoich pracowników. Zarówno indywidualne osoby, jak i całe zespoły często zmagają się z tym, aby zmieniające się otoczenie i wyzwania związane z nowym światem pracy były w pełni akceptowane.

BUDOWANIE ZWINNYCH ZESPOŁÓW

Agility circle diagram

Nie jest tajemnicą, że to ludzie wyznaczają tempo, w jakim rozwijają się organizacje. Kultura i przywództwo odgrywają kluczową rolę w ich sukcesie, jak najefektywniej wykorzystując warunki rynkowe. W związku z powyższym od tych, którzy kształtują strategię w organizacjach i kierują jej realizacją wymagany jest zwinny zestaw zachowań.

Model t.Frame obejmuje zestaw zachowań, które wspierają efektywne działania i zapewniają osiąganie celów biznesowych. W centrum naszego modelu kompetencji znajduje się Agility (zwinność), która determinuje skuteczność działań w świecie doświadczającym permanentnej zmiany.

Definiujemy agility jako zdolność do rozumienia siebie i innych, elastyczność w działaniu, odporność na stres związany ze zmianą i nowymi wyzwaniami oraz zmieniające się warunki i otoczenie biznesowe.

Model Agility Morgan Philips uwzględnia trzy wymiary: People, Performance, Growth

ZWINNOŚĆ:
ODBLOKOWANIE
POTENCJAŁU
JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW

Pobierz nasz Agility briefing dla kadry kierowniczej.

TRZY WYMIARY ZWINNOŚCI MORGAN PHILIPS

People

Czy znasz siebie na tyle dobrze, aby samodzielnie regulować własne emocje, wykorzystywać swoje mocne strony i radzić sobie z osobistymi ograniczeniami?

Zwinność w wymiarze People jest definiowana jako świadomość możliwości i stanów emocjonalnych, własnych oraz innych osób, a także działanie z empatią i zrozumieniem, aby osiągnąć cele poprzez harmonią współpracę.

Performance/
Resiliance

Czy w trudnych sytuacjach panujesz nad stresem i emocjami, potrafisz zachować pewność siebie i pozytywne nastawienie?

Wymiar Perfromance/Resiliance obejmuje radzenie sobie z presją, bycie odpornym na stres i elastycznym. To umiejętność dostosowywania planów do celów i utrzymywania wysokiej efektywności pod presją, przy jednoczesnym nastawieniu na rezultat.

Growth

Czy jesteś otwarty na wyciąganie wniosków z doświadczeń i poszukujesz sposobów na usprawnianie swojego działania?

Growth to postawa nastawiona na pozyskiwanie nowej wiedzy, dażąca do traktowania wyzwań jako okazji do nauki, a popełniane błędy traktująca jako część rozwoju.
Chodzi o radzenie sobie z presją, bycie odpornym i elastycznym. Umiejętność dostosowywania planów do celów i utrzymywania wydajności pod presją, przy jednoczesnym osiąganiu wyników.

Talent Assesment icon

SPAWDŹ ZWINNOŚĆ SWOJEJ ORGANIZACJI >

Nowy świat pracy wymaga nowego zestawu kompetencji. Pracownicy potrzebują aktywnie i skutecznie reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe. Zwinność to postawa, która determinuje strategię rozwoju talentów w organizacji i jest kluczem do sukcesu w szybko zmieniającym się świecie. Model Agility Morgan Philips pomaga ocenić i zmierzyć zwinność pracowników w różnych projektach służących ich rozwojowi, takich jak warsztaty zespołowe i programy coachingowe.

Agilit. selekcyjne raport Agilit. rozwojowe oparte raport

Pobierz przykładowy raport


Wyślij            

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ TALENTOM W TWOJEJ ORGANIZACJI?

Sprawdź to!

SPRAWDŹ NAJNOWSZE ARTYKUŁY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA TALENTAMI

NASZE MARKI

© 2024 Morgan Philips Group SA
All rights reserved