Skip to main content

DataLayer values:

** Values visible only for logged users. Editable only in edit mode. **

Local page
Unselected
None
Polish (Poland)
Poland
 

Aktualności

3 wskazówki dotyczące opracowania strategii programów zarzadzania talentami

3 wskazówki dotyczące opracowania strategii programów zarzadzania talentami

Rozpoczął się kolejny rok funkcjonowania firm pod znakiem pandemii. W tych pełnych wyzwań, nieprzewidywalnych czasach, nadal ważnym tematem jest rozwój talentów w organizacjach. Jak prowadzić w firmie skuteczne zarządzanie talentami
Oto kilka wskazówek przygotowanych przez nasz zespół Talent Consulting:


1.    Planowanie
Jak w przypadku większości procesów planowanie jest kluczowe. Zainwestowany czas w przygotowanie i zaplanowanie działań niewątpliwie przyczyni się do sukcesu w przyszłości. Punktem wyjścia powinno być dobre zdefiniowanie i zrozumienie wizji i strategii firmy. Ścisła współpraca działów HR z liderami biznesowymi pozwoli na stworzenie strategii rozwoju talentów współgrającej z celami biznesowymi organizacji. Zrozumienie szerszego kontekstu pozwala zidentyfikować potrzeby organizacji w odniesieniu do rozwoju konkretnych kompetencji, w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. Takie podejście zapewnia realne wsparcie organizacji i powoduje, że inwestuje się określone środki w optymalny sposób. 


2.    Poznanie przyczyn sukcesów
Co sprawia, że ludzie odnoszą sukces na swoich stanowiskach w Twojej organizacji? Oczywiście powody sukcesu będą się istotnie różnić w zależności od działu, roli osoby w organizacji czy jednostki biznesowej, jednak ich poznanie jest kluczowe przy definiowaniu profili kompetencyjnych na poszczególnych stanowiskach. Posiadanie opracowanych profili kompetencyjnych poszczególnych stanowisk, ułatwia prowadzenie procesów rekrutacyjnych, a także planowanie rozwoju pracownika. Jak wiadomo, osoba wykorzystująca w pracy swoje naturalne talenty powoduje, że jest ona w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał i przyczynić się do realizacji celów organizacji, jednocześnie budując swój osobisty sukces zawodowy. Pełne wykorzystanie potencjału pracowników przyczynia się do budowania zaangażowanych i zmotywowanych zespołów.


3.    Wykorzystanie posiadanych danych
Tworzenie baz wewnątrz organizacji, gromadzących kompleksowe informacje o kompetencjach zespołu, ma praktyczne zastosowanie, znacznie ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji personalnych. Warto w nich gromadzić wyniki ocen okresowych, wyniki testów czy sesji assessment centres, nowoczesne systemy dają też możliwość pracownikom do samodzielnego uzupełniania danych o nowo zdobytych certyfikatach, szkoleniach itp.  Szybki dostęp do danych ułatwia planowanie procesów rozwoju pracowników, wyławiania talentów i opracowywani planów sukcesji.

W firmach, które mają wdrożony model kompetencji, kompetencje stanowią spójną i zintegrowaną metodę zarządzania personelem. U podstaw systemu zarządzania kompetencjami (i zarządzania talentami) leży misja i strategia firmy. 
Nasz zespół od zarządzania talentami Talent Consulting od 35 lat pomaga naszym klientom w ocenie i rozwoju kompetencji poszczególnych osób i zespołów.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym artykułem. Te i wiele innych aktualności z rynku pracy, wskazówek dotyczących rekrutacji oraz zarządzania talentami znajdziesz na naszej stronie. A to tylko wierzchołek góry lodowej! Skontaktuj się z nami, aby otrzymać jeszcze więcej cennych informacji. Poznaj techniki, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie oraz dowiedz się w jaki sposób możemy usprawnić jej funkcjonowanie pod względem zarządzania pracownikami i rekrutacji.

 

NASZE MARKI

© 2021 Morgan Philips SA
All rights reserved