Skip to main content
 
"Agility" – co stoi za pojęciem i co wnosi do Twojej organizacji?

"Agility" – co stoi za pojęciem i co wnosi do Twojej organizacji?

Coraz częściej możemy spotkać się z często używanym pojęciem ‘agility’ - zwłaszcza w kontekście nowego świata pracy. Co właściwie ono oznacza, skąd wzięła się jego popularność i co wnosi do organizacji?

Agility (z ang. zwinność) to według definicji zdolność do szybkiej reakcji i umiejętność przystosowania się do nowych warunków w odpowiedzi na ciągłe, nieprzewidywalne i zaskakujące zmiany. Zdolność organizacji do adaptacji w odpowiedzi na te warunki staje się tym samym miarą talentu pracowników.

Wszelkiego rodzaju zakłócenia w dzisiejszych czasach mają ciągły wpływ na świat biznesu, czy to polityczne, ekonomiczne, cyfrowe czy organizacyjne, i aby poradzić sobie z nimi i odnieść sukces, organizacje i ich pracownicy muszą nie tylko być w stanie przystosować się do zmian, ale wziąć odpowiedzialność za wprowadzanie tej zmiany. Agility to zdolność do natychmiastowego reagowania i odnalezienia się w odpowiedzi na zmianę czy też wyzwanie, ale w środowisku biznesowym termin ten naprawdę zależy od kontekstu. Zastanów się na przykład nad agility we własnej organizacji: Jak Twoi ludzie reagują na zmiany? Czy Twoje środowisko lub kultura ma wpływ na agility? Czy nagłe i nieoczekiwane wyzwania są skutecznie rozwiązywane i przezwyciężane?

Agility w organizacji

W XX wieku liczył się jeden kluczowy element sukcesu organizacji - struktura. Połączenie starannie zaplanowanej i dobrze wykonanej struktury organizacyjnej połączonej z procesami i procedurami było kiedyś uważane za najlepszą receptę na sukces. Wystarczy pomyśleć min. o branży motoryzacyjnej, która doświadczyła szybkiego rozwoju poprzez ciągłe doskonalenie swoich wewnętrznych procesów w celu skrócenia czasu produkcji i minimalizacji kosztów.

Jednak we współczesnych czasach struktura i procesy częściej stanowią przeszkodę na drodze do sukcesu niżeli realną pomoc. Organizacje  muszą być dziś w stanie szybko reagować, aby sprostać nowym wyzwaniom a tym samym i szansom.

Organizacje działające według idei agility osiągają znacznie lepsze wyniki biorąc pod uwagę presję czasu. W swoim działaniu i strategii mają wspólne poczucie celu a w  strukturze przejawiają silną sieć zespołów i pracowników którzy są gotowi do natychmiastowego podjęcia działania. W swoich procesach umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji i stosują podejście ‘fail fast, learn faster’ dzięki czemu uczą się znacznie więcej. Pracownicy takich firm są dynamiczni, zmotywowani i wykazują się dużym zaangażowaniem w powierzone im zadania.

Według badania przeprowadzonego przez McKinsey, 3/4 Dyrektorów Zarządzających stwierdziło, że agility stanowi wysoki lub najwyższy priorytet w ich organizacji, a prawie 40% z nich obecnie przeprowadza zmiany w organizacji w celu wspierania i stworzenia odpowiednich warunków.

Czym jest praca w stylu agile?

Żeby szerzyć zwinne, bardziej elastyczne podejście do pracy, coraz większa liczba organizacji zastanawia się nad własną strukturą, procesami i środowiskiem biznesowym, aby osiągnąć pożądaną zmianę w podejściu.

Wiele organizacji inwestuje w biura, które umożliwiają swoim pracownikom pracę w bardziej elastyczny sposób - od tworzenia biur na otwartej przestrzeni z dostępem do szeregu różnych miejsc do pracy, aby tym samym zachęcić do współpracy i swobodnego przepływu informacji, po inwestowanie w odpowiednie technologie, która np. umożliwi ludziom pracę zdalną.

Musimy pamiętać, że zmiana sposobu myślenia i postawy wymaga również zmiany w kulturze organizacji. Twoja firma powinna świętować każdy sukces i nagradzać pracowników za osiągnięte wyniki niżeli kierować się powierzchownymi wskaźnikami, takimi jak czas ‘od – do’ spędzony w biurze. Twoi pracownicy muszą czuć się wystarczająco bezpiecznie, aby mieć świadomość, że mogą popełniać błędy i uczyć się na nich. Co najważniejsze, pracodawca i najbardziej wpływowe osoby w organizacji powinny zachęcać do nauki i pielęgnacji tych nowo nabytych doświadczeń i umiejętności.

Badania Korn Ferry Institute pokazują, że tylko 10% pracowników ma w swoich organizacjach stworzone odpowiednie warunki, żeby móc osiągnąć odpowiedni poziom „zwinności organizacyjnej”. Organizacje, którym zależy na dokonaniu zmian w tym zakresie, potrzebują odpowiednich liderów, którzy będą mogli zaprezentować inne niż dotychczas zachowania.

A co robi Twoja organizacja, aby ułatwić pracownikom realizację własnych pomysłów i umożliwić pracę w stylu agile? 

© 2020 Morgan Philips SA
All rights reserved