Skip to main content
 

Wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie zatrudnienia, rozwoju i sukcesji

Skuteczna ocena w zakresie doboru i rozwoju pracowników

Sprawdzone narzędzia i metodologia w procesie skutecznego doboru i zarządzania talentami.

  • Wystandaryzowane narzędzia psychometryczne dostępne online jako rzetelna informacja w zakresie preferowanych metod pracy, motywacji i potencjału pracownika/kandydata
  • Kompleksowe Aseessment/Development Centre, jako skuteczne wsparcie procesu doboru i rozwoju talentów
  • Zindywidualizowane programy oceny dostosowane do konkretnych potrzeb
  • Szeroka gama raportów w tym raporty identyfikujące obszary do rozwoju

Elastyczne podejście do tworzenia programów rozwojowych

Ocena różnych poziomów kompetencji w zalelżności od zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Ocena online

Ocena
online

Skuteczne i sprawdzone narzędzia psychometryczne dostępne online.

Czytelna i zrozumiała forma raportów.

Ocena zdalna

Ocena
zdalna

Ocena zdalna zaprojektowana jest do testów online. Assesor będzie komunikować się z osobami (za pośrednictwem wideo lub telefonu), aby przekazać niezbędne informacje.

Face-to-face assessment

Ocena
face-to-face

AC/DC jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania talentami.

Zakres narzędzi oceny

Szeroka gama stosowanych narzędzi, zarówno online, jak i face-to-face oraz sprawdzona metodologia umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji dotyczących talentów.

Narzędzia online

Narzędzia online zapewniają wgląd w umiejętności kandydatów oraz potencjał aktualnych pracowników. Oferujemy zindywidualizowane podejście, umożliwiajce dobór odpowiedniego narzędzia, a także wsparcie w interpretacji wyników.

Preferencje behawioralne

Preferencje behawioralne - "osobowość"

Możliwość wpływu na wydajność pracowników poprzez uzyskanie wglądu w styl pracy i preferencje poszczególnych osób.

Zakres możliwych do uzyskania informacji obejmuje: styl interpersonalny, styl myślenia, podejście do pracy, orientację przywódczą i styl emocjonalny.

Procesy motywacyjne * online *

Procesy
motywacyjne

Możliwość wpływu na wydajność pracowników poprzez uzyskanie wglądu w styl pracy i preferencje poszczególnych osób.

Zakres możliwych do uzyskania informacji obejmuje: styl interpersonalny, styl myślenia, podejście do pracy, orientację przywódczą i styl emocjonalny.

Ocena sytuacji * online *

Ocena
sytuacji

Zakres możliwych obszarów oceny obejmuje: obsługę klienta, ukierunkowanie na zespół, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Uczestnicy otrzymują dostęp do szeregu dokumentów i informacji, na podstawie których muszą podejąć decyzje w odpowiedzi na pojawiające się problemy.

Zdolności poznawcze * online *

Zdolności poznawcze

Są to narzędzia mierzące zdolności poznawcze, takie jak nabyte umiejętności lub wiedza ogólna.

Wśród nich wyróżniamy:

Myślenie abstrakcyjne
Zdolność rozumowania za pomocą abstrakcyjnych pojęć, zdolność do rozwiązywania problemów oraz działania pod presją czasu.

Zdolności numeryczne
Mierzenie zdolności rozumowania na podstawie dostępych danych liczbowych.

Rozumowanie werbalne
Umiejętność zrozumienia i oceny logiki różnego rodzaju argumentów.

Miara sposobów myślenia * online *

Ocena postawy

Określa postawę, podkreślając mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju w odniesieniu do pięciu podstawowych kategorii postaw. Pozwala ustalić nastawienie jednostki w odniesieniu do konkretnego zespołu, organizacji lub programu zmian.

Orientacja na zmianę

Wiodący sposób myślenia

Poszukiwanie rozwiązań

Współpraca

Zmiana

Narzędzia face-to-face

Najbardziej wiarygodne procesy oceny bezpośredniej obejmują ćwiczenia behawioralne oparte na scenariuszach zbliżonych do doświadczeń uczestników. Wykorzystanie ich pozwala uczestnikom wykazać swoje mocne strony i umiejętności.

Ćwiczenie menadżerskie

Ćwiczenie
menadżerskie

Uczestnicy przeprowadzają indywidualne spotkanie z członkiem zespołu lub współpracownikiem, aby lepiej zrozumieć kluczowe kwestie, wyciągnąć wnioski, podjąć decyzje w celu uzyskania lepszych wyników. Tematy są różnorodne, najczęściej dotyczą zmian biznesowych, aktualizacji projektu lub problemów z wydajnością.

Analiza i prezentacja

Analiza
i prezentacja

Uczestnicy opracowują plan strategiczny dla fikcyjnej organizacji i przedstawiają go Asesorom, którzy oceniają jego wykonalność na podstawie uzyskanych informacji.

Ćwiczenie grupowe

Ćwiczenie
grupowe

Ćwiczenia grupowe wymagają udziału 4 do 6 uczestników, którzy zajmują się kilkoma kluczowymi wyzwaniami. Mogą one dotyczyć wyników finansowych, wyników pracowników, konkurencji rynkowej, alokacji budżetu, produkcji oraz wdrażania strategii.

Koszyk zadań

Koszyk zadań

Uczestnicy analizują informacje otrzymane w formie wiadomości e-mail, listów, list, zaproszeń i raportów, a następnie na ich podstawie ustalają priorytety oraz harmonogram działań. Przedstawiają także alternatywne opcje oraz uzasadnienie podjętych decyzji.

Wywiad oparty o kompetencje

Wywiad oparty o kompetencje

Ustrukturyzowany wywiad oparty na przykładach z doświadczenia zawodowego uczestnika. Uczestnicy otrzymują serię pytań bezpośrednio związanych z ich dotychczasową pracą i uzyskanymi wynikami.

Zarządzanie talentami - aktualności

Globalny zasięg

Znajdź specjalistę Morgan Philips Talent Consulting w Polsce.

Znajdź

Jak możemy pomóc?

Powiedz nam, jakie są Twoje wymagania.

Skontaktuj się z nami

Szukasz nowej roli?

Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy.

Sprawdź teraz

© 2019 Morgan Philips SA
All rights reserved

We do not have a translation for this page available.

If you would like to read this page in a different language, please use Google Translate service and select the preferred language below:

Click here for more languages

or continue in the current language.